จัดหางาน
WELCOME!   person : Online
You are visit : 516!

PPM CONTRACT RECRUITMENT
 รับเหมาสัญญาจ้างแรงงาน 

 
ผู้ให้บริการ “เอาท์ซ๊อส” สำหรับท่านอย่างมืออาชีพ  

    กว่า 20ปี ในงานบริหารงานบุคคล เรามีความชำนาญในการจัดหาพนักงาน, รับเหมาแรงงาน, และแรงงานต่างด้าว เราได้การยอมรับและไว้วางใจ จากลูกค้าชื่อดังระดับประเทศ หลายบริษัท โดย บริษัทฯเรา จะรับผิดชอบในขั้นตอน การจัดหา พนักงาน การพัฒนาฝึกอบรม แผนกระบวนการทำงาน ระเบียบ,กติกา ก่อนเข้าทำงาน รวมไปถึงการควบคุมสินค้า ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดด้วย
การสรรหาและว่าจ้างแรงงาน : +พนักงานระดับผู้ใช้แรงงาน( จะมีอายุตั้งแต่18-35 ปี วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา6 ขึ้นไป ) หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

นักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ ปรึกษา, แก้ไขปัญหาแรงงาน :

 

ต่อ Passport ที่หมดอายุ 4-10 ปี

ปิดVISAผิดประเภท ทำMOUที่ถูกต้อง

ปรึกษาจ้างเหมาแรงงาน
        
   บริษัท พีพีเอ็ม คอนแทร็ก จำกัด เราสามารถสรรหาพนักงานคนไทย และรับปรึกษานำเข้าแรงงานต่างด้าว ( สัญชาติพม่า , ลาว , กัมพูชา ) เข้ามาทำงานได้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจัดทำ หนังสือรับรองการทำงาน และฯลฯ ตามกระบวนการของ MOU จัดหาที่พักและการันตีสำหรับ แรงงานต่างด้าว ให้ได้ เป็นเวลา 3 เดือน.
บริการของเรา :
 
   จ้างเหมา,จัดหาลูกจ้างแรงงาน(ฝ่ายผลิต)