กระบวนการสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment)

การสรรหามีหลายวิธีการ ได้แก่ :

ทำป้ายผ้าป้ายโฆษณา ใบปลิว ประกาศการรับสมัครงาน
ทีมสรรหาเดินหาผู้คนตั้งโต๊ะรับสมัครงาน (ชุมชน,ตลาด,หน้านิคมฯ,หน้าโรงงาน)
ให้เขียนใบสมัครทิ้งไว้จากนั้นโทรเรียกตัวทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ ที่พัก, การเดินทางมาทำงาน, เครื่องแต่งกาย (กรณีที่ต้องการคนสำรอง)
การบอกต่อ พนักงานบอกต่อเพื่อนพนักงานชักชวนกันมาทำงาน

จุดมุ่งหมายในการคัดเลือกบุคลากร :   

    จุดมุ่งหมายของการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติความสามารถ เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานและลักษณะของงานที่ทำนั้น ต้องให้ทราบรายละเอียดของงานและลักษณะของงาน
การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติจากผู้สมัครทั้งหมดจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญเบื้องต้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์จ้างงานและการฝึกอบรมก็ถือว่าเป็นการลงทุน เพราะเป็นการลงทุนบุคคลและฯลฯ


เกณฑ์การคัดเลือก :

    การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานจะต้องดูลักษณะงานที่ทำ บางงานอาจมีคุณลักษณะกว้างไม่เจาะจง แต่บางงานต้องการคนที่มีความรู้วิชาชีพทางเทคนิคสูง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและลักษณะงาน
รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ
ความพร้อมสำหรับการทำงาน (เอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมก่อนมีสิทธิก่อน)
อายุ, วุฒิการศึกษา, ต้องผ่านการคัดเลือกทหารสำหรับชายที่อายุ 21 ปีขึ้นไป
สถานะภาพของตัวเองและครอบครัว, ประสบการณ์การทำงาน
ใบรับรองความสามารถต่างๆ(ถ้ามี)
ผ่านการทำแบบทดสอบ(บางสถานที่ทำงาน)

 

 

จัดให้ปฐมนิเทศน์พนักงาน (Orientation)

จุดประสงค์ของการปฐมนิเทศน์ :

เหตุผลก็เพื่อให้พนักงานใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องของหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎระเบียบ กฏเกณฑ์ นโยบาย ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร ได้รับรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ลดความวิตกกังวล สร้างขวัญและสร้างความคุ้นเคยต่อ สถาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำให้บุคลากรใหม่เกิดความสบายใจ เป็นการช่วยให้พนักงานใหม่เริ่มต้นที่ดีในการ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เนื้อหา , หัวข้อการปฐมนิเทศน์

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
กฎระเบียบ บริษัทฯ, การปฏิบัติตนในการทำงาน, เวลา, ความต้องการของลูกค้า
สวัสดิการ / ผลตอบแทนที่พนักงานจะได้รับ
ความปลอดภัยในการทำงาน (Sefety at work)
มาตรฐานองค์กร มาตรฐานโรงงาน ISO (International Standards Organization)

 

คลิกขยายรูปภาพ Ctrl+(เครื่องหมาย+)
+

(คุณวีระชัย / ลูกจ้างแรงงานลาว)

 

                    

การสรรหา การสมัครงาน พนักงาน และการอบรมโดยผู้ว่าจ้าง  
luffy
   
luffy

ตัวอย่างโฆษณาลูกค้า :

อายิโนะโมะโต๊ะ :
ช่วงเวลาแห่งความสุข :D - กินข้าวหรือยัง..?

wanthai food. (ยำยำ) :
น้าเน็กมั่ว..'

wanthai food. (ยำยำ) :
บี้ จะทำยำยำรสหมูสับให้อร่อยต้องใช้ของจริง!

more..More

บริษัทลูกค้าที่เคยจ้างวานให้บริษัทเรา จัดหาพนักงาน :
 
       
   
           
  Close
และยังมีลูกค้าอีกหลายบริษัทที่กำลังดำเนินการเรื่องของสัญญา..